Alle epost-henvendelser: fosen@stoffskifteforbundet.org

Leder

Rigmor Andresen
Tlf: 908 20 045

Nestleder

Malin Moen
Tlf: 408 99 772

Kasserer

Bente Kristiansen Sundet
Tlf: 97038565

 

Styremedlem

Arnt Kjøl
Mobil: 92608901

Styremedlem

Peggy Finboe
Mobil: 10986744

Varamedlem

Greta Bratland Grundstad
Mobil: 90505737

Varamedlem

Inger Røstad
Mobil: 48064891

Varamedlem
Elisabeth Kristiansen
Mobil: 95033587

Varamedlem
Katharina Moe Dahle
Mobil: 91539526