Et løft på Verdens Tyreoideadag

Norsk helseinformatikk og Norsk Elektronisk Legehåndbok har oppdatert informasjon om stoffskiftesykdommer. Det er lege Ingrid Norheim i Faglig råd som på oppfordring fra Stoffskifteforbundet har bidratt.

Ingrid Norheim, endokrinolog og seksjonsoverlege ved Tyreoideaseksjonen, Oslo Universitetsykehus, og medlem av Stoffskifteforbundets Faglig råd. Norsk Helseinformatikk (tidl. Pasienthåndboka) spør henne blant annet om hvorfor det er så vanskelig å få prøvebehandling med andre medisiner enn Levaxin. Og, hva kan være årsaken til at mange pasienter med lavt stoffskifte føler seg underbehandlet eller misforstått?

Les hele intervjuet her

På forespørsel fra Stoffskifteforbundet, har endokrinolog og seksjonsoverlege ved Tyreoideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, Ingrid Norheim, oppdatert pasientinformasjonen i nhi.no med nyeste forskning og kunnskap om tyreoideasykdom og behandling.

Norsk Helseinformatikk nhi.no er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk og het tidligere Pasienthåndboka. nhi.no er utviklet for å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for folk flest. Målet er å bidra til økt kunnskap om medisin og helse for å kunne styrke pasient og pårørendes medvirkning i medisinske beslutninger, samt at man kan ta større ansvar for egen helse.

På forespørsel fra Stoffskifteforbundet har endokrinolog og seksjonsoverlege ved Tyreoideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, Ingrid Norheim, oppdatert Norsk Elektronisk Legehåndbok med nyeste forskning og kunnskap om tyreoideasykdommer, hva gjelder definisjon, forekomst, symptomer, diagnostikk og ikke minst behandling, hvor både tradisjonell tyroksinbehandling (T4) og kombinasjonsbehandling (T3+T4) blir omhandlet. Oppdateringen for hypotyreose er publisert i dag, på Verdens Tyreoideadag. De øvrige diagnosene blir oppdatert fortløpende. Be gjerne fastlegen din om å ta en titt på oppdateringen.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for helsepersonell som oppdateres fortløpende. 95 % av allmennlegene, i tillegg til sykehus, kommuner og offentlige tjenester abonnerer på NEL. Innholdet er basert på norsk og internasjonal forskning, og mangeårig medisinsk erfaring. Gjennom å bruke NEL kan leger og andre brukere innen helsetjenesten holde seg oppdatert på det nyeste av forskning og fagstoff, og de kan på denne måten følge med i utviklingen.

post@stoffskifte.org