Er du ung med lavt stoffskifte og vil delta på et viktig prosjekt?

Nå kan du være med på å bidra til at andre unge med stoffskiftesykdom opplever gode overganger i helsetjenesten.

Barne og Ungdoms-klinikken på Akershus Universitetssykehus (Ahus) inviterer nå ungdommer mellom 15-17 år og unge voksne mellom 18-25 som fikk lavt stoffskifte som barn eller ungdom, til å komme med sine innspill i det kommende prosjektet om overføring fra barneavdeling til fastlege. En forutsetning for å delta er at du blir fulgt opp på Barne- og Ungdomsklinikken på Ahus, eller at du tidligere ble fulgt opp der, men nå følges opp hos fastlege.

Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) på Akershus Universitetssykehus jobber med å videreutvikle deres transisjonsprogram for ungdom. «Transisjon» betyr overgang. Transisjonsprogrammet handler om hvordan ungdom som følges opp ved Barne- og Ungdomsklinikken forberedes til gradvis å ta over ansvaret for sin egen helse og gjøres klar til overgang fra helsetjeneste for barn til helsetjeneste for voksne. Nå trenger de innspill fra ungdom og unge voksne og deres erfaringer. Dette gjøres gjennom kvalitativ metode, i form av individuelle intervjuer med en times varighet. På grunn av dagens smittesituasjon, er det selvsagt lagt opp til digitale intervju.

Barne- og Ungdomsklinikken ønsker å komme kontakt med deg som:

  • er ungdom mellom 15-17 år eller ung voksen (18-25 år)
  • fikk lavt stoffskifte før du ble 18 år
  • blir fulgt opp ved Barne- og Ungdomsklinikken på Ahus, eller ble tidligere fulgt opp der, men følges nå opp hos fastlege

De vil gjerne høre om dine erfaringer. Hvordan opplever du det å leve med stoffskiftesykdom? Hvordan blir du eller ble du forberedt på å ta over ansvar for egen helse? Hvordan opplever eller opplevde du forberedelsene til overføring til voksen helsetjeneste (fastlegen)? Hva er det du tenker kan bidra til en god forberedelse til overføring?

Hva innebærer prosjektet?

Prosjektet er del av et doktorgradsarbeid og bruker det som kalles kvalitativ metode. I dette prosjektet innebærer kvalitativ metode at du deltar i individuelle intervju. Samtalen tar for seg dine erfaringer med utgangspunkt i spørsmålene som er stilt over. Du vil få spørsmål om tema de tenker det er viktig å snakke om, men de vil også gjerne at du tar opp de tingene du tenker er viktig. Det er ønskelig å høre om både positive og negative erfaringer, og det er ikke nødvendig å ha «sterke meninger» om dette tema for å delta. Intervju vil foregå enten fysisk på Ahus eller digitalt, alt etter hva som passer best for deg. Du blir anonym, det vil si at når de skriver om prosjektet i etterkant vil det ikke være mulig å kjenne igjen at det er deg de har snakket med. Intervjuet vil vare omtrent en time.

De som melder sin interesse til prosjektmedarbeider eller prosjektleder, vil selvfølgelig bli kontaktet med detaljert informasjonsskriv og samtykkeskjema. Dere som er ungdommer og følges ved poliklinikken på Ahus vil også kunne få en invitasjon i forbindelse med timer der.

Kontaktopplysninger

Ønsker du å delta på og/eller vil ha mer informasjon om prosjektet? Ta kontakt med:  

Kjersti J. Ø. Fløtten (prosjektmedarbeider), mobil: 97028202, e-post: kjersti.flotten@ahus.no

eller

Line Sletner (prosjektleder), mobil 90118392, e-post: line.sletner@medisin.uio.no

Har du prøvd å ringe, men ikke fått svar? Send gjerne en SMS der det står «Prosjekt», så bli du ringt opp igjen.

Vi håper så mange som mulig vil delta i et flott og viktig prosjekt for barn og unge med stoffskiftesykdom.