“Endokrinologi” av Kristian Løvås og Eystein S. Husebye

Ønsker du å lære mer om endokrinologiens sykehistorie og kliniske undersøkelser? Boken «Endokrinologi» fra 2017 gir en innføring i det kliniske fagområdet, som omfatter diabetes mellits og andre hormonsykdommer.

Boken er skrevet av Eystein S. Husebye og Kristian Løvås, spesialister i indremedisin og endokrinologi. Begge har mange års erfarfaring med forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen, og er redaksjonsmedlemmer i verdens fremste endokrinologiske fagtidsskrift «The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism».

Forfatterne innleder med at en norsk lærebok i endokrinologi er særlig viktig for å plassere kunnskapen i en historisk sammenheng, presentere grunnleggende prinsipper i klinisk endokrinologi og samtidig gi studenter muligheten til å håndtere kliniske problemer.

Fagfeltet er godt belyst i mange utenlandske lærebøker, men selve utøvelsen av faget foregår i en tradisjon som varierer fra land til land; “den store variasjonen i presentasjon av sykdommer gjør klinisk endokrinologi til spennende detektivarbeid med store betydning for enkeltmennesker».  Hovedmålet til forfatterne er derfor å bidra til innlæring av fagfeltet ved å trekke ut og sortere de viktigste elementene av den store mengden informasjon, i tillegg til å formidle hva som er vanlige og anbefalte tilnærminger til endokrinologiske problemer i Norge.

«Endokrinologi» vektlegger blant annet den kliniske tilnærmingen i fagfeltet samt bruken av moderne diagnostiske hjelpemidler der de har funnet sin plass i klinisk praksis. Den er også rikt illustrert med fotografier av viktige endokrine sykdomstilstander. Læreboken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men er også nyttig for helsepersonell og andre med særlig interesse for endokrinologi. Boken kan fås kjøpt på ARK bokhandel.