ENDO 2021: – Behandling av lavt stoffskifte bør individualiseres, sier forskere

Resultatene av en ny randomisert klinisk studie i USA ble presentert på ENDO 2021 - The Endocrine Society’s annual meeting (Det endokrinologiske samfunnets årsmøte) som ble avholdt mars 2021.

I det nye studiet undersøkte endokrinolog og forsker Thanh D. Hoang og hans kollegaer hvor effektivt skjoldbruskkjertelen kunne redusere symptomer med standard behandling (T4) alene, samt en annen kombinasjonsbehandling, levotyroksin (T4) og liotyronin (T3), den farmasøytiske versjonen av T4 og T3.

Her kom det blant annet frem at behandling av hypothyreose (lavt stoffskifte) bør individualiseres, og andre behandlingsmuligheter bør vurderes for å erstatte kroppens to viktigste skjoldbruskkjertelhormoner, T4 og T3. Dette på bakgrunn av at kombinasjonsbehandling har vist seg å være like effektiv som standardbehandling med levotyroksin T4 (Euthyrox) alene. Forskningsresultatene har per dags dato kun tatt utgangspunkt i det enkelte kliniske studiet og studiet er enda ikke publisert i vitenskapelig tidsskrift.

I det kliniske studiet fant forskerne ingen signifikant forskjell mellom noen av de tre behandlingene i symptomlindring utført på pasienter med hypotyreose. Imidlertid rapporterte de fleste pasienter en preferanse for kombinasjonsbehandling fremfor levotyroksin alene. “Det er nå bevist gode behandlingsalternativer for mer enn en av ti pasienter med hypotyreose som fortsetter å oppleve symptomer på tretthet, mental tåke, vektøkning og andre symptomer til tross for at de tar levotyroksin,” sa studiens ledende forsker, Thanh D. Hoang, DO, en endokrinolog ved Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, Md.

På bakgrunn av dette, mener altså forskerne at behandlingen av lavt stoffskifte bør individualiseres og at legene bør vurdere flere muligheter enn standardbehandlingen, altså monoterapi med syntetisk tyroksin (T4), enten med NDT eller kombinasjonsbehandling med syntetiske legemidler. De vektlegger at det vil være nyttig for leger å velge hvilke pasienter som i utgangspunktet vil respondere bedre på en kombinasjonsbehandling enn på levotyroksin alene.

Endocrine Society er verdens eldste og største organisasjon av forskere som jobber med hormonforskning. Selskapet har mer enn 18 000 medlemmer, inkludert forskere, leger, lærere, sykepleiere og studenter i 122 land. Klikk her for å lese mer om Endocrine society.

Du kan også lese mer om det kliniske studiet her.