Forbundsstyret har i styremøte den 19. oktober besluttet å gjennomføre ekstraordinært landsmøte ved utsendelse av en digital link for skriftlig besvarelse. Det ekstraordinære landsmøtet kan besvares og gjennomføres kun den 14. november 2020, i tidsrommet klokken 10.00 til klokken 12.00.

Informasjon om gjennomføring av landsmøtet 2020 

Stoffskifteforbundets landsmøte ble planlagt for gjennomføring på Scandic Hotel den 18.- 20.
september 2020. Norge opplevde i denne perioden en økning i smitten for den globale covid 19-
pandemien. Risikoen for smitte ble avgjørende for forbundsstyrets beslutning om digital
gjennomføring av landsmøtet.

Forbundets vedtekter tilsier et oppmøte på 3/4 delegater for å gjennomføre ordinære landsmøter.
Forbundsstyret forkortet sakslisten til digital gjennomføring, innhentet ekstern IT-ekspertise og
arrangert en åpen gjennomføring av «test-landsmøte». Forbundsstyret kommuniserte også
alvorlighet, ansvar og konsekvenser for forbundets eventuelt manglende påmeldinger i brev datert
den 8. september 2020.

Ekstern juridisk ekspertise er benyttet i prosessen for å avdekke handlingsrom og muligheter for
gjennomføring. Dette for å sikre både nytt valg av styremedlemmer når eksisterende trår ut av sin
periode, samt vedta nødvendige rapporterings- og styringsdokumenter.

Etter tre forsøk på gjennomføring av landsmøtet, inkludert ekstraordinært landsmøte for 2020, er det
vurdert et ikke tilstrekkelig antall delegater påmeldt til landsmøtet. Forbundsstyret er derav i en
situasjon hvor de både ønsker og er pliktige til å gjennomføre landsmøtet, mens nødvendige delegater
ikke er oppfylt.

Forbundsstyret har derfor i styremøte den 19. oktober besluttet å gjennomføre ekstraordinært
landsmøte ved utsendelse av en digital link for skriftlig besvarelse. Dette betyr at samtlige lokallag og
regioner tilsendes linken for skriftlig besvarelse og at hundre prosent deltakelse med dette oppnås. De
som eventuelt ikke gjennomfører undersøkelsen anses som passivt deltakende delegater.
Praktisk gjennomføring

Link for gjennomføring av ekstraordinært landsmøte med forkortet saksliste utsendes samtlige lokallag
og regioner. Det ekstraordinære landsmøtet kan besvares og gjennomføres kun den 14. november
2020, i tidsrommet klokken 10.00 til klokken 12.00. Sakene kan kun besvares en gang av hver delegat
og er anonymisert.

Praktisk informasjon før gjennomføring:

1. Samtlige påmeldte til digitalt ekstraordinært landsmøte den 14. november mottar epost med
link for gjennomføring.

2. Lokallag / regioner som ikke er påmeldt digitalt ekstraordinært landsmøte mottar epost med
link for gjennomføring. Representantene tilsendes etter følgende prinsipper:

• Lokallag/regioner med én delegat – gjennomføring sendes leder av lokallag/region.
• Lokallag med to delegater – gjennomføring sendes leder og nestleder av lokallag/region.
• Lokallag med tre delegater – gjennomføring sendes leder, nestleder og styremedlem av
lokallag/region (alfabetisk ved etternavn).

3. Eventuelle benkeforslag til samtlige valg skal være i hende generalsekretær senest mandag 26.
oktober, klokken 12.00, på epost eddy.kjaer@stoffskifte.org.

Saksliste:

Sak 6.1 Årsberetning 2018

Sak 6.2 Årsberetning 2019

Sak 7.1 Regnskap 2018.

Sak 7.2 Regnskap 2019

Sak 12 Rammebudsjett 2021-2022

Sak 13 Valg (samtlige)

Her finner dere sakspapirene for 2020, med vedlegg:

Sakspapirer landsmøtet 2020

Vedlegg 1_Dagsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 2_Forretningsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 3_Årsberetning 2018
Vedlegg 4_Årsberetning 2019
Vedlegg 5_Årsregnskap 2018
Vedlegg 6_Årsregnskap 2019
Vedlegg 7_notat om organisasjonsutvalget
Vedlegg 8_Retningslinjer for valgkomiteen
Vedlegg 9_Reviderte vedtekter
Vedlegg 10_Strategiplan_2021-2031
Vedlegg 11_Handlingsplan 2021 – 2024
Vedlegg 12_Rammebudsjett 2021-2022
Vedlegg 13_Valgkomiteens innstilling av forbundstyret_signert
Vedlegg 14_Forbundsstyrets innstilling til valgkomiteen 2020
Vedlegg 15_Program Landsmøtet 2020
Vedlegg 16_Vedtekter STOFO
Vedlegg 17_Sluttrapport_Organisasjonsutvalg
Vedlegg 18_Sluttrapport_Vedtekstutvalget