Det lønner seg å være medlem!

Andre banker øker renten, mens Rørosbanken beholder dagens rente eksklusivt for våre medlemmer. Les mer om hva samarbeidsavtalen gir deg.

Alle storbankene har nå varslet en renteoppgang på 0,25% på lån. RørosBanken følger dette på de fleste lån, men skjermer 60% lånet på STOFO-avtalen. Dette kommer alle STOFO-kunder med flytende rente til gode fordi de som også har høyere belåning, får laveste rente på den delen av lånet som er innenfor 60% av verdien på boligen. Noen eksempler på nominell rente via STOFO-avtalen;

Lån 60% av verdi på bolig 2,65% nominell rente

Lån 70% av verdi på bolig 2,76% nominell rente

Lån 85% av verdi på bolig 2,89% nominell rente

 

Lån over 60% deles i to. Har du for eksempel lån på 2.550.000,- og verdi på bolig er 3.000.000,- blir lånene slik;

60% lån med 2,65% rente kr. 1.800.000,-

85% lån med 3,45% rente kr. 750.000,-

Gjennomsnittlig rente blir som beskrevet over da 2,89%.

 

Bli kontaktet ved å fylle ut informasjon her, eller sende epost til stofo@rorosbanken.no eller telefon 72 40 90 00. 

Les også mer om samarbeidet her.