Dele erfaringer med stoffskiftesykdom i lokallaget

Stoffskifteforbundet tilbyr et prøvemedlemskap ut året. Melder du deg inn i dag, kan du bli med i ditt lokallag og snakke med andre i samme situasjon.

Prisen som «prøvemedlem» er 100 kr, og gjelder til og med 31. desember 2018. Ordinært medlemskap koster 400 kr. Ung-medlemskap (til og med fylte 36 år) koster 100 kr. Både ordinært medlemskap og ung-medlemskap følger kalenderåret. Stoffskifteforbundet jobber for en bedre hverdag for alle mennesker med en stoffskiftesykdom. Jo flere medlemmer vi er, desto mer kan vi gjøre for deg.

BLI MEDLEM UT ÅRET FOR 100 KR

Stoffskifteforbundet har 30 lokallag. I ditt lokallag møter du andre i samme situasjon, og kan snakke med mennesker som har lang erfaring med sykdommen. Lokallagene arrangerer møter og temakvelder, driver likepersonarbeid og gir deg mulighet for erfaringsutveksling. Regionrådene skal støtte og bistå lokallagene i sin region, og fremme forbundets formål regionalt.

Finn ditt lokallag i denne oversikten

Medlemsfordeler frem mot jul:

 • Motta årets siste nummer av vårt medlemsblad Thyra.
 • Motta årets siste nyhetsbrev.
 • Delta på juleavslutningen i lokallaget der du bor.

Medlemsbladet Thyra kommer fire ganger i året, og som «prøvemedlem» sender vi deg nummer 4 av Thyra. «Prøvemedlemskapet» inkluderer ikke de tre foregående numrene av Thyra. I Thyra kan du lese om andre personer med stoffskiftesykdom og deres erfaringer. Du kan lese om ny forskning og hvilke politiske saker Stoffskifteforbundet jobber med.

I nyhetsbrevet som du får på e-post, kan du lese om hva som er skjedd i forbundet den siste tiden, og hvilke viktige saker vi skal arbeide videre med i tiden som kommer. Vi jobber blant annet med å påvirke helsemyndighetene når det for eksempel gjelder tilgang på stoffskiftemedisiner, synliggjøre i media hvilke problemstillinger personer med stoffskiftesykdom møter i hverdagen, og styrke lokallagene slik at våre medlemmer har en møteplass der de kan treffe likesinnede og lære mer om sin livssituasjon med stoffskiftesykdom.

Generelle medlemsfordeler:

Ved å tegne «prøvemedlemskap» i dag, vil du også ha tilgang på de medlemsfordelene som gjelder alle våre medlemmer hele året. Medlemsblad, lokallag og nyhetsbrev er allerede nevnt. I tillegg kan du:

 • Delta på arrangementer til (redusert) medlemspris med faglig program og sosialt samvær.
 • Boliglån, forsikring og sparing i Rørosbanken på gunstige vilkår.
 • Få hotellavtale gjennom Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
 • Få tilbud om vekstreduksjon og livsstilsendring gjennom Dr. Fedon Lindberg-klinikken.
 • Delta på tematur til Athen med Fedon Lindberg til en (redusert) medlemspris.
 • Få gode rabatter på alle produktene i nettbutikken til Dr. Fedon Lindberg-klinikken.
 • Snakke med en likesinnet (sertifisert likeperson i kontaktutvalget).
 • Få juridisk veiledning gjennom FFOs rettighetssenter.
 • Svare på vår medlemsundersøkelse.

Les mer om våre medlemsfordeler.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på post@stoffskifte.org