Fra 1. januar 2019 har vi tre medlemskategorier i Stoffskifteforbundet.

Hovedmedlem

 • Fulle rettigheter.
 • Mottar medlemsbladet Thyra fire ganger i året.
 • Kan delta til medlemspris på alle aktiviteter i lokallaget og sentralt.
 • Har stemmerett på årsmøter.
 • Kan velges inn i styrer og utvalg.
 • Medlemskapet koster 450 kr per år.

Ungmedlem

 • For personer i alderen 15–36 år.
 • Fulle rettigheter.
 • Mottar medlemsbladet Thyra fire ganger i året.
 • Kan delta til medlemspris på alle aktiviteter i lokallaget og sentralt.
 • Har stemmerett på årsmøter.
 • Kan velges inn i styrer og utvalg.
 • Medlemskapet koster 225 kr per år.

Familiemedlem

 • Begrensede rettigheter.
 • Må være bosatt på samme adresse som hovedmedlem/ungmedlem.
 • Mottar ikke medlemsbladet Thyra.
 • Har ikke stemmerett.
 • Mottar ikke lodd til landslotteriet, men kan delta på alle medlemsaktiviteter til medlemspris.
 • Medlemskapet koster 100 kr per år.

Ved innmelding får du tilsendt informasjonsmateriell, og årets utgaver av medlemsbladet Thyra. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 14 dager fra vi mottar innmeldingen til du får tilsendt velkomstinformasjon og materiell.

Kontonummer: 4280 13 34436

Velkommen som medlem!

Bli medlem her.