Avslutning av Thyroideauken: Takk til våre medlemmer!

Takk for en flott Thyroideauke, vi håper alle har fått nytte av noe av den informasjonen som har blitt publisert på sosiale medier! Vi avslutter Thyroideauken med en kort samtale med to av våre medlemmer, Elin Høiby og Tone Forsaa.

Vi har blant annet bedt dem fortelle litt om deres stoffskiftesykdom og hva slags utbytte de har fått av et medlemskap hos oss. Medlemmene våre er det aller viktigste for oss, og uten medlemmenes støtte og tillit kan vi heller ikke jobbe med våre kjernesaker. Vi ønsker at alle skal få et godt utbytte av et medlemskap i Stoffskifteforbundet.