Bli bedre kjent med et av våre lokallag!

Vi har hatt en kort samtale med Mari-Ann Laastad, sekretær i Salten lokallag, i anledning Thyroideauken. Mari-Ann utdyper viktigheten av frivillighet, og oppfordrer flere til å engasjere seg i sitt lokallag.

Regionene og lokallagene skal arbeide for å fremme forbundets formål, og være en regional og lokal møteplass for medlemmene. I ditt lokallag møter du andre i samme situasjon, og kan snakke med mennesker som har lang erfaring med sykdommen. Kontaktpersonene har selv en stoffskiftesykdom, og alle har taushetsplikt.