Begrunnelse fra Region Nord

BENKEFORSLAG TIL VALG AV:

NESTLEDER:

Region Nord foreslår Wenche Nygård Eeg som ny nestleder.

Hun har bred erfaring innen forskjellige organisasjonsarbeider – bl.a. leder i lokallaget i Bergen og Omegn, styreleder i frivillige organisasjoner og adm.dir. av nasjonal medlemsorganisasjon i mange år.

Hun kommer fra det nest største lokallaget og Region Nord finner det ønskelig at vestlandet blir representert i Forbundsstyret.

Wenche har sagt seg villig til å påta seg vervet.