Begrunnelse fra Bergen og omegn lokallag

Valg i Stoffskifteforbundet 2020 – Tiden er inne for nye krefter i Forbundsstyret

Tillitsvalgte i Stoffskifteforbundet nasjonalt og medlemmer av Stofos Bergen og Omegn

lokallag har i flere år oppfordret til at Bergen og Omegn bør være representert i

forbundsstyret.

Bergen og Omegn lokallag er det nest største lokallaget i Norge og styret i lokallaget har

som strategi at vår region bør være representert i Forbundsstyret. Vi har forsøkt å

posisjonere vår styreleder gjennom tre år uten å få gjennomslag.

Wenche Nygård Eeg ledet lokallaget vårt på en utmerket måte gjennom en turbulent

periode og sammen med resten av styret bidro hun til økt antall medlemmer og ga

medlemmene merverdi i det å være medlem i Stofo Bergen og Omegn.

Wenche ble ikke utvalgt av valgkomiteen, men vi ønsker likevel å fremme Wenche som

vår nestleder kandidat. Fordi vi mener at hun er en godt kvalifisert kandidat fra vår

region. Med bakgrunn i Wenches erfaring fra ledelse av medlemsorganisasjoner både i

næringslivet og i frivillige organisasjoner har hun god erfaring med å samarbeide og

motivere på tvers av organisasjonene.

Litt om Wenche:

 Styreleder i Stofo Bergen og omegn i 3 år

 Styreerfaring fra andre frivillige organisasjoner

 Styreleder erfaring fra næringslivet

 Styrekurs

 Godkjent styrekandidat av Innovasjon Norge

 20 års ledererfaring inkludert personalledelse, relasjonsledelse,

markedsføringsledelse og salgsledelse.

 Adm dir av nasjonal medlemsorganisasjon i 7 år

 Wenche er medlem av Helsepartiet

Nåværende stilling:

Bedriftsrådgiver i eget selskap CTMA

Jobber med utarbeidelse av strategier, markedsplaner, er prosessleder i

reisemålsutvikling, prosjektleder og kursholder i miljøsertifisering

Hva kan Wenche tilføre Stofo:

 Wenche er opptatt av medlemmene

 Wenche er opptatt av å gi alle medlemmer i hele landet merverdi gjennom sitt

medlemskap i Stofo

 Wenche ønsker å gi medlemmene valgfrihet på medisiner som er på markedet for

stoffskiftesyke på blåresept, slik at hjelpen er lik for alle.

 Wenche ønsker å motivere og hjelpe lokallagene til å øke medlemmene sine og

dermed inntektene sine

 Wenche ser viktigheten av å kommunisere og informere lokallagene, toveis og

åpen kommunikasjon gir fruktbart samarbeid.

 Wenche er nytenkende og flink til å se muligheter

 Wenche er opptatt av effektive arbeidsprosesser

VÅRT BENKEFORLAG TIL NESTLEDER I FORBUNDSTYRET ER:

WENCHE NYGÅRD EEG