Begrunnelse fra Region Nord

STYREMEDLEM:

Region Nord foreslår Frøydis Juliussen som styremedlem i stedet for Harry Solsem.

Frøydis har lang erfaring i forbundet som styremedlem i Vesterålen lokallag og leder i Region Nord. Hun har stor arbeidskapasitet og viser stort engasjement for foreningsarbeid. Hun har en egen evne til å få folk med seg og  viser stor raushet i sin væremåte.

Region Nord finner det rimelig at vi får en representant i forbundsstyret fra nord.

Frøydis har både lyst og er villig til å påta seg styrevervet.

 

ALTERNATIVT ønsker vi Frøydis til 1.VARA i stedet for Tone Elisabeth H. Larsen.