Begrunnelse Region Nord

BENKEFORSLAG TIL VALG AV:

MEDLEM TIL VALGKOMITEEN:

Region Nord foreslår Janne Wiers i stedet for Ingjerd Henriksen.

Janne har sagt seg villig til vervet og hun har lyst til å bidra.