Avslutningssamtale med Amalie Tveit Pedersen

Etter tre år som økonomi-, analyse- og administrasjonsansvarlig i Stoffskifteforbundet, går Amalie Tveit Pedersen videre til nye spennende utfordringer.

Vi ser tilbake på tiden til Amalie, hvor hun reflekterer til 2017 da hun startet som ansatt i administrasjonen.

Hvordan var starten av din arbeidsperiode her i Stoffskifteforbundet?

Jeg startet i Stoffskifteforbundet i en 60% stilling. På det tidspunktet var jeg innrullert i siste året av mastergraden min innen økonomi og administrasjon. Da jeg ble ferdig med studiet gikk jeg over til en full stilling i forbundet. Det var utrolig lærerikt å starte som økonomi-, analyse- og administrasjonsansvarlig. Dette var en veldig god start på mitt arbeidsliv fordi jeg fikk en bratt læringskurve med mye ansvar og utfordringer. Samtidig er det givende og meningsfullt å jobbe i en frivillig organisasjon hvor du regelmessig har kontakt med tillitsvalgte over hele landet.

Hva har vært det mest givende og mest utfordrende med å jobbe her?

Noe av det mest givende er å se frivilligheten, hvor mennesker brenner for en sak som betyr noe for dem. Noe som sitter dypt er engasjementet og stå på viljen til styret, de tillitsvalgte, medlemmene og administrasjonen, hvor alle jobber mot et felles mål.

Jeg har også fått vært med på en stor utviklingsfase i organisasjonen hvor vi har gjennomgått store endringer. Dette gjorde at jeg fikk mye ansvar fra start, som både var utfordrende men også har bidratt til at jeg har vokst og fått utviklet meg i en større grad. Det mest utfordrende har nok vært at alle i organisasjonen ofte har egne interesser samtidig som man jobber mot et felles mål, så da handler det om å finne en god balanse.

Hvordan ser du på din utvikling de siste årene?

Jeg har hatt en veldig stor utvikling fra første arbeidsdag til den dagen jeg nå slutter i stillingen. Jeg har vokst mye faglig, men kanskje enda mer personlig. På personlig plan har jeg fått mer selvtillit i jobben, blitt tryggere i det jeg gjør, og likt utfordringer og problemstillinger man må jobbe godt med.

Et spesielt moment som jeg vil trekke frem her er at jeg har fått muligheten til å knytte et veldig stort nettverk på tvers av organisasjoner. Dette er noe jeg skal ta med videre.

Hvor går turen videre?

Jeg skal nå starte som Controller i Simula Innovation. Dette er en stilling som er mer knyttet opp mot min fagretning fra studiet. Jeg er sikker på at dette er et bra steg videre, og ser frem til å utvikle meg i en ny, bratt læringskurve.

Vi ønsker Amalie masse lykke til i ny stilling, og takker henne for hennes solide innsats og utstråling her i Stoffskifteforbundet. Hun har vært et viktig ressurs i utviklingen av forbundet, og er sikre på at hun kommer til å utgjøre et minst like godt tilskudd til Simula Innovation.