Arendalsuka: Fremtidens fastlegetjeneste – store sykdommer, store løsninger?

Stoffskifteforbundet arrangerer og deltar i paneldebatten «Fremtidens fastlegetjeneste - store sykdommer, store løsninger?» under Arendalsuka onsdag 17. august kl. 15.30 – 16.30.

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer.

Paneldebatten blir direktesendt på Youtube det aktuelle tidspunktet, og linken til arrangementet finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=mo9VX4N6B2o. Ettersendingen vil også være tilgjengelig i den samme lenken dersom du ønsker å få med deg paneldebatten.

Om arrangementet

En stadig mer presset offentlig helsetjeneste både i sykehusene og kommunene, med en fastlegeordning i krise, preger utfordringsbildet for dages helsesystem. Dette sett i lys av endring i individuell refusjon, pilot på anbud på blåresept og sanksjoner for fastlegene, får vi fastleger med dårligere kapasitet og stadig mindre medisinsk verktøykasse og faglig handlingsrom.

Sykdommer med store pasientgrupper utgjør en betydelig belastning på primærhelsetjenesten. «De store sykdommene» som blant annet muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer, diabetes og stoffskiftesykdom har alle til felles at de primært følges opp av fastlegen. Blant disse ser man også et behov for kunnskap, forskning og behandlingstilbud.

Stoffskifteforbundet inviterer til en debatt som søker å belyse ulike perspektiver og løsninger som kan utvikle en bærekraftig fastlegeordning som er i stand til å møte dagens utfordringer, samtidig som den kan dra nytte av fremtidens løsninger. Hvilke politiske ambisjoner har vi for fastlegeordningen? Ikke minst, kan de store sykdommene gå fra å være en del av utfordringen – til en del av løsningen?

Møtet vil åpne med innledninger fra generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær, og leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Deretter vil politikerne få muligheten til å debattere sine ambisjoner for fremtidens fastlegeordning!

Medvirkende
  • Eddy Kjær, Generalsekretær, Stofo
  • Marte Kvittum Tangen, Leder, Norsk forening for allmennmedisin
  • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Guro Angell Gimse, Leder av Høyres Kvinneforum, Høyre
  • Unni Nilsen Husøy, Sentralstyremedlem, Fremskrittspartiet

Klikk her for fullstendig oversikt over arrangementet.