Aktuell mangelsituasjon på stoffskiftemedisiner

Statens legemiddelverk har registrert mangel på flere legemidler, blant annet som følge av situasjonen med COVID-19. Stoffskiftemedisinene Liothyronin, Levaxin og Euthyrox er inkludert i denne listen og har status som pågående mangel, med alternativer.

Som en direkte følge av koronakrisen er det nå mangel på Liothyronin, mens mangel på Levaxin skyldes forsinkelse i produksjonen. På Liothyronin (20 mcg  tabletter) er det registrert mangel fra 20. mars – 15. mai 2020, mens på Levaxin (både 50, 100, 125, 150, 175 og 200 mikrogram tabletter) er det registrert en mangelperiode fra uke 14 til uke 20. Det er og har vært en pågående legemiddelmangel på Euthyrox (100 mcg tabletter), men her avventes det en ny formulering som er planlagt å komme på markedet 15. april 2020.

Stoffskifteforbundet har i flere sammenhenger tatt til orde for å iverksette tiltak som løser legemiddelmangelkrisen og gir bedre tilgang på stoffskiftemedisiner. Noen av tiltakene inkluderer full byttbarhet i apotek og flere leverandører av generiske alternativer. Generalsekretær Eddy Kjær sier den nåværende situasjonen med legemiddelmangel ikke er overraskende:

– Statens Legemiddelverk er kjent med våre bekymringer, og forbundet har hatt dialog med aktuell legemiddelleverandør over lengre tid. Det har blitt foreslått flere terapeutiske alternativer med samme virkestoff på blå resept, slik at sårbarheten for medisinmangel hos en enkelt produsent reduseres. Dessverre ser vi ikke at tiltaket er inkludert i arbeidet med mangelen, og kan derfor ikke si at vi er overrasket over resultatet. Vi fortsetter selvsagt å jobbe for pasientenes beste i en krevende tid.

For henvendelser og spørsmål vedrørende mangelen, ta kontakt med legemiddelleverandøren Takeda. Kontaktinformasjon finner du her.

Full oversikt over legemiddelmangel finner du her.