Aktuell mangelsituasjon på Liothyronin

Statens legemiddelverk har registrert mangel på flere legemidler per 04.06. Stoffskiftemedisinen Liothyronin er inkludert i denne listen og har status som pågående mangel, med alternativer.

På Liothyronin (20 mcg  tabletter) er det registrert mangel fra 03. juni – 31. august 2021.

Stoffskifteforbundet har i flere sammenhenger tatt til orde for å iverksette tiltak som løser legemiddelmangelkrisen og gir bedre tilgang på stoffskiftemedisiner. Noen av tiltakene inkluderer full byttbarhet i apotek og flere leverandører av generiske alternativer. Generalsekretær Eddy Kjær sier den nåværende situasjonen med legemiddelmangel ikke er overraskende:

– Statens Legemiddelverk er kjent med våre bekymringer, og forbundet har hatt dialog med aktuell legemiddelleverandør over lengre tid. Det har blitt foreslått flere terapeutiske alternativer med samme virkestoff på blå resept, slik at sårbarheten for medisinmangel hos en enkelt produsent reduseres. Dessverre ser vi ikke at tiltaket er inkludert i arbeidet med mangelen, og kan derfor ikke si at vi er overrasket over resultatet.

For henvendelser og spørsmål vedrørende mangelen, ta kontakt med legemiddelleverandøren Takeda. Kontaktinformasjon finner du her.

Full oversikt over legemiddelmangel finner du her.

LES OGSÅ: Rasjonering av Liothyronin tabletter.